Viatge a Anglaterra

El Departament de Llengües Estrangeres va preparar un intercanvi amb la Gran Bretanya a partir de l’assignatura optativa An Exchange with Great Britain començada durant el 3r d’ESO del curs passat. Enguany ja és el segon curs que estan treballant en aquest projecte i ha estat el moment de portar a terme l’intercanvi. Per això van viatjar al país per conèixer els companys anglesos i visitar el seu institut.

Aquest curs viatjaren només amb els alumnes de 4t d’ESO que van cursar aquest crèdit l’any passat, ja que no hi havia prou places per a la resta d’alumnes. Des del 16 fins al 19 d’abril, doncs, un grup d’alumnes van viatjar fins a Bristol per intercanviar diverses experiències amb alumnes anglesos. En el proper número de reviScola podreu conèixer alguns detalls i anècdotes del viatge.