Concurs d’anglès Fonix

El nostre centre ja fa anys que hi participa i en diverses edicions alguns alumnes hi ha estat premiats. Aquest any els alumnes seleccionats per participar-hi han estat: Joan Carles Dalmau Oliva, de 1r d’ESO; Cristina Español Pallarès, de 2n d’ESO; Manuel Lascuevas Laguna, de 3r d’ESO; Joana Clara López Rull, de 4t d’ESO; Guillem Benet Porta, de 1r de BAT, i Jacob Espejo Rosa, de 2n de BAT. Esperem que es puguin classificar per a la següent fase.