Exàmens de francès a l’EOI

L'EOI és l'Escola Oficial d'Idiomes de la Generalitat de Catalunya, i el DELF és el Diplôme d'études en langue française del Ministeri d’Educació de França; són, per tant, dues titulacions oficials amb reconeixement internacional.

Ha sigut molt profitosa la participació de Cédric Leiglat, l’auxiliar de conversa francesa, perquè han pogut reforçar les situacions reals de conversa en llengua francesa.

Moltes felicitats a tots els alumnes que es van presentar ja que tots han obtingut el certificat!