Setmana europea de la prevenció de residus

El programa Valls Millora inclou aquest curs un pla per reduir els residus als instituts i les escoles de Valls. Durant aquesta setmana farem una diagnosi de la situació, que consistirà a calcular el paper d'alumini que es llença cada dia a l'Institut. Aquesta actuació i d'altres posteriors permetran fer visible el problema i prendre consciència de la necessitat de reduir els residus.

Al gener, l'Ajuntament donarà un boc'n roll a cada alumne que hagi participat en aquesta campanya de diagnosi perquè pugui fer-lo servir per a portar l'esmorzar. A la primavera, tornarem a fer la diagnosi per analitzar els resultats de la campanya.

L'Institut Jaume Huguet, el curs passat, ja va fer accions encaminades a la reducció dels residus, particularment de l'alumini, amb el disseny d'un boc’n roll exclusiu del nostre centre i amb xerrades de conscienciació.