Cap a la sostenibilitat!

2020 01 20 AMPOLLA AIGUAA l’Institut, enguany treballem el valor de la sostenibilitat. Amb aquest objectiu, la Comissió Escoles Verdes, juntament amb la direcció del centre han dut a terme una sèrie de mesures durant el primer trimestre del curs. La més destacable és la important inversió que s’ha fet per instal·lar una font d’aigua filtrada a la sala de professors, d’on raja aigua freda i natural, i que també té sortidor per poder beure a galet. L’aparell està connectat al subministrament d’aigua i, mitjançant uns filtres, l’ofereix més neta i amb més bon sabor. L’objectiu d’aquesta mesura és reduir els plàstics de les garrafes amb què s’anava omplint la font que hi havia fins ara, fer més còmode el subministrament i, a la llarga, amortitzar la despesa inicial i estalviar diners. A més, també ha de servir per reduir l’ús d’ampolles i gots de plàstic. I, la segona mesura ha anat en aquest sentit, ja que, per Nadal, el professorat va rebre com a regal una ampolla com la que veieu a la foto.

És urgent que tots plegats ens plantegem la necessitat de deixar d’utilitzar gots i ampolles de plàstic, ja que acaben al mar, als abocadors o a les incineradores!

A més, l’Institut ha comprat tres ampolles de vidre per omplir amb l'aigua de la font de la sala de professorat i 6 gots, també de vidre, per quan venen persones de fora del centre a fer xerrades o altres actes.

 

2020 02 11 AMPOLLA VIDRE

 

I, finalment, la darrera mesura, ha estat la instal·lació d’un aparcament de bicicletes i patinets a la paret de la caseta de l'ANESPRO per posar-ho més fàcil a qui vulgui fer servir aquests mitjans de transport per venir a l'Institut. Esperem veure aviat l’aparcament ben ple!

 

Comissió Escoles Verdes