Diagnosi prèvia Estratègia Digital de Centre (EDC)

2022 02 23 Diagnosi maduresa digital

Us presentem els resultats de la diagnosi del centre prèvia a l’elaboració del document EDC (Estratègia Digital de Centre). L’EDC és el conjunt d’actuacions d’un centre que fan possible que els docents, l’alumnat i el propi centre assoleixin la maduresa en la competència digital, clau per afrontar el repte de futur d’una societat digitalment competent. 

El pla EDC consta de diferents fases i el nostre centre ja ha completat la primera, que  correspon a la diagnosi; això permet determinar el nivell actual en la competència digital, i establir els punts forts i febles que ens ajudaran en els procés de maduresa digital. Durant el procés s’han analitzat els resultats de l’enquesta del professorat sobre competència digital docent i el qüestionari SELFI d’alumnat, professorat i equip directiu, que van ser emplenats el novembre del 2021. 

Dels 4 nivells d’assoliment contemplats, (1-Inicial, 2-Competent, 3-Consolidat i 4-Madur), s’han obtingut els següents resultats:

- Infraestructures: 4 (Madur)

- Usos Curriculars: 2 (Competent)

- Professorat: 3 (Consolidat)

- Organització i gestió del centre: 3 (Consolidat)

Nivell global de maduresa digital del centre: 3 (Consolidat)

Aquí teniu el document amb els resultats detallats, per si us interessen.