Assemblees climàtiques escolars

L'Institut participa en el projecte EDUCLIMAD amb tot l'alumnat de 1r d'ESO. És un projecte de recerca aplicada de la URV que té com a objectiu conscienciar i implicar els més joves en l’acció climàtica i en la cerca de solucions cap a la sostenibilitat, reconeixent el seu rol clau en la transformació social cap a la sostenibilitat. És una prova pilot que es fa en 25 centres del Camp de Tarragona.

Aquesta setmana han fet la 1a sessió, durant la qual  l'alumnat ha debatut  i proposat accions en les temàtiques proposades: energia, mobilitat, biodiversitat i aigua. L’equip que desenvolupa el projecte i dinamitza aquestes sessions està format per experts i expertes en educació, canvi climàtic i sostenibilitat dels departaments de Pedagogia i Geografia de la URV.  

Més endavant, es farà una segona sessió de retorn i debat de les accions sorgides en els diferents grups classe participants i en d’altres centres propers; també estarà liderada també per l’equip d’experts.