Programa FSE+ 21-27: Orientació educativa en centres d’FP

En el curs 2023-2024, el nostre centre participarà en el Programa FSE+ 21-27 “Orientació educativa en centres d’FP”, incorporant de la figura del/ de la professional d’orientació educativa amb el cofinançament del Fons Social Europeu. A través d’aquest programa, busquem millorar l’accés a l’educació i la formació professional de qualitat per a tot l’alumnat. L’objectiu principal és proporcionar una atenció educativa inclusiva que pugui permetre l’èxit educatiu de tot l’alumnat en igualtat de condicions. Així com donar resposta a les necessitats del centre i les famílies. Estem compromesos a fer possible aquesta missió.

logo FSE