Creació d'un kart elèctric

Els alumnes de diferents cicles de l'Institut estan treballant junts en un emocionant projecte de creació d'un kart elèctric. Això està permetent als estudiants aplicar i ampliar els seus coneixements en diferents àrees, a més de treballar en equip per a aconseguir un objectiu comú.

Els alumnes del cicle formatiu de grau superior de disseny i programació han estat ocupats amb la creació del xassís, i en el disseny i la programació de la mecànica necessària perquè el vehicle funcioni de manera eficient i segura.

Cal comentar que el cicle de soldadura ha estat fonamental en el procés de construcció del xassís ja que, sota la direcció del seu professor, han passat hores d'esforç, aprenentatge i motivació per a realitzar una soldadura excel·lent i resistent. Sense el seu treball, el projecte no hauria estat possible. 

Els professors implicats en el projecte estan molt satisfets amb els resultats obtinguts fins ara i desitgen destacar el gran esforç fet pels alumnes de soldadura i pel seu professor. La seva col·laboració i dedicació han estat essencials per a l'èxit del projecte.

Segons paraules del professor de soldadura: "Estem molt orgullosos del treball fet pels nostres alumnes. Han mostrat una gran habilitat i compromís en la seva tasca i estem encantats de veure com la seva feina ha estat tan important per al projecte. Estem molt agraïts de la confiança dipositada en nosaltres i de la col·laboració amb altres cicles per a fer realitat aquest projecte".

El projecte del kart elèctric és una mostra més del talent i la capacitat dels estudiants de l'Institut, i de la importància de la col·laboració intercicles en l'educació i en el món laboral.