Certificació de disseny SolidWorks

2022 11 22 Certificació SolidWorksEls alumnes de segon curs del CFGS de Disseny en Fabricació Mecànica i Programació de la Producció en Fabricació Mecànica han realitzat la prova de certificació per obtenir el nivell bàsic del programari de disseny SolidWorks. De tots els alumnes presentats a la prova, divuit han assolit aquest nivell.

Aquesta prova, es fa amb els alumnes de grau superior de la família professional de fabricació mecànica a través de SolidWorks al llarg del desenvolupament del cicle formatiu, un cop els alumnes han assolit els coneixements necessaris per afrontar les tasques que cal realitzar. Enguany és el primer curs que es fem aquesta certificació cosa que suposa una oportunitat d’aconseguir una titulació que pots ser determinant a l’hora d’obtenir un lloc de treball.

El professorat del cicle donem l’enhorabona als 18 alumnes que han superat la prova i els animem a treballar per assolir el següent nivell, el nivell professional. A la resta d’aspirants, els diem que no defalleixin, que durant el curs tindran noves oportunitats per aconseguir-lo!