XKPETES? ( Per què petes?)

Els dies 1 i 2 d’octubre, Teresa Espelt va fer un taller als alumnes de 3r d’ESO sobre el món de les drogues. Després de fer-los una introducció general, centrà la xerrada en el món del cànnabis i tots els mites que hi ha al seu voltant: no és cert que no sigui tan inofensiu com el tabac pel fet de ser un producte natural, sinó que comporta molts riscos (vòmits, al·lucinacions, més risc de patir accidents perquè es perd la sensació de risc...).

Un altre aspecte important del taller fou el d’insistir-los en la necessitat de no entrar en aquest món, tot i que la pressió de grup i la curiositat per descobrir coses noves fan que vulguin entrar-hi.