SAR

El servei d'Assessorament que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professional, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i lliurament de l'Informe d'Assessorament. Requisit previ per participar al servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

 

Requisit previ per participar al servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

assessorament 2 Calendari del Servei d'Assessorament

 

Com podeu sol·licitar el servei ?

- El període d'admissió de les sol·licituds:  Del 6 al 16 de febrer de 2024 **

  ** Cal omplir el full de sol·licitud  img pdf i entregar-lo a la secretaria del centre

 

- Publicació de les llistes d'admesos provisional: Dilluns 19 de febrer de 2024

- El període de reclamacions  El 20 i 21 de febrer de 2024

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Dijous 22 de febrer de 2024

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ? Si no apareixeu però voleu més informació del procés...

- Sessió informativa col·lectiva presencial:  Dimarts 27 de febrer de 2024 a les 19:00h

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ?

- El període de pagament i entrega del rebut: Del 27 de febrer de 2024 a l'1 de març de 2024 **  img info

 ** Cal fer el pagament img pdf i la inscripció img pdf al servei, i portar la documentació a secretaria.

 

- A partir del 4 de març de 2024 s'iniciaran les sessions d'assessorament. **

** Rebreu un correu electrònic o una trucada del vostre assessor/a on us convocarà a la primera sessió.

 

 Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

reconeixement Calendari del Servei de Reconeixement

 

Com podeu sol·licitar el servei ?

- El període d'admissió de les sol·licituds: Del 6 al 10 de maig de 2024 ** img info

** Cal omplir el full de sol·licitud img pdf i entregar-lo a la secretaria del centre

Imprescindible: Tenir l'informe del servei d’assessorament o procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació)

 

Publicació de les llistes d'admesos provisional: Dilluns 13de maig de 2024

- El període de reclamacions: El 14 i 15 de maig de 2024

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Dijous 16 de maig de 2024

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ?

- El període d'inscripció, pagament i entrega del rebut: Del 20 al 24 de maig de 2024

- A partir del 27 de maig de 2024 s'iniciaran les sessions de reconeixement. **

** Rebreu un correu electrònic del vostre assessor/a on us convocarà a la sessió de reconeixement.

 

Entrega dels Certificats:

 - El 17 i 18 de juny de 2024 es lliuraran els certificats de reconeixement a la secretaria del centre.

 

Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ret ofert

CURS 2023-24
Família Professional
Cicle Formatiu Places
Activitats Físiques i Esportives Grau Superior - Ensenyament i Animació Socioesportiva 5
Administració i gestió Grau Mitjà - Gestió Administrativa 5
Administració i gestió Grau Superior - Administració i Finances 5
Comerç i màrqueting Grau Mitjà - Activitats comercials 5
Comerç i màrqueting Grau Superior - Transport i logística 5
Electricitat i electrònica Grau Mitjà - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica Grau Superior - Automatització i robòtica industrial 5
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Soldadura i Caldereria 3
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Mecanització 2
Fabricació mecànica Grau Superior - Disseny en Fabricació Mecànica 5
Fabricació mecànica Grau Superior - Programació de la producció en fabricació mecànica 5
Indústries extractives Grau mitjà - Excavacions i sondatges 5
Informàtica i comunicacions Grau Mitjà - Sistemes Microinformàtics i Xarxes 4
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 3
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 3
Instal·lacions i manteniment Grau Superior - Mecatrònica Industrial 5
Sanitat Grau Mitjà - Cures Auxiliars d'Infermeria 5

 

ret preu ass

Aquest servei té un preu de 60€.

Els aspirants admesos hauran d'assistir a la sessió informativa a l'Institut Jaume Huguet, en aquesta sessió col·lectiva es donaran les instruccions del pagament.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

 

ret important

Respecte els criteris d’admissió al servei de reconeixement: El fet d’haver rebut servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió que es farà d’acord amb els criteris establerts a les instruccions  de l’esmentada Resolució de 23 d’agost.

El centre publicarà les llistes de persones admeses al servei i les places de reserva.

Nota: Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

 

ret preu rec

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 

Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €

Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

Els aspirants admesos hauran de fer el pagament durant el període que apareix al full d'inscripció.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

ret carta

El centre es compromet a realitzar un servei d'assessorament i reconeixement d'acord amb l'establert a les normes i instruccions del Departament d'Ensenyament, com pots veure a la carta de compromís de qualitat en la presentació d'aquests dos serveis.