FP Dual

FP_dual.pngAmb l'objectiu de donar resposta a les necessitats del mercat laboral, la formació professional dual aposta per augmentar la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu dels alumnes.

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa. La flexibilitat organitzativa de la formació professional permet acordar, mitjançant un conveni entre el centre i l’empresa, aquesta distribució de la formació.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases:

    • En la primera, l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa.
    • En finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d'accés prèviament acordats entre l'empresa i el centre de formació.

La col·laboració entre el centre i l'empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració amb empreses de diferents sectors. Les empreses interessades poden adreçar-se directament a un centre que imparteixi cicles formatius relacionats amb el sector.

El centre i l'empresa analitzen les oportunitats de formació i preveuen l'organització de l'estada a l'empresa i les activitats formatives que realitzaran els alumnes atenent als objectius generals i les competències professionals del cicle formatiu. Per a cada alumne s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

Centre i empresa designen els tutors de l'empresa que fan el seguiment dels alumnes aprenents, i que coordinen i avaluen les activitats que realitzen en cadascun dels dos àmbits.

Actualment un nombre significatiu d’empreses participen en el nou model de formació professional dual, fent possible que els alumnes puguin compatibilitzar la formació als centres educatius amb la formació en entorns laborals reals.

Aconseguir la implantació d'aquesta modalitat de formació revertirà, sens dubte, en la millora de la productivitat i l'ocupació al nostre país.

 

 

Convenis de col·laboració

Convenis de col·laboració (cerca amb el codi 43004611)

 

Notícies

 

FPdual amb l'Ajuntament de Montblanc

FPDUAL ajuntament montblancS’ha signat un conveni d’FP dual per als cicles formatius de grau superior de la família d'Informàtica.

Signatures d’FP dual

fpdual logoAquest dies s’han signat dos convenis d’FP dual per als cicles formatius de grau superior de la família d'Informàtica.

Jornades Tècniques d’FP

jornada fp 2El 30 d’abril es van fer al centre les Jornades Tècniques d’FP, una bona pràctica per part de l’Institut.

Borsa de treball

borsa treballAquesta setmana la web de l'Institut ha estrenat una eina molt potent, que facilitarà la relació Escola-Empresa.

Conveni FP Dual d’Informàtica

FCTDUal ASIXL'1 de febrer, l'Institut va signar un conveni d’FP Dual amb tres empreses de la branca informàtica per als CFGS de la família d'Informàtica.

Visita a Europastry

europastry 3El 30 de gener, els alumnes de CFGS de Mecatrònica Industrial i d’Automatització i Robòtica Industrial van visitar l’empresa Europastry de Sarral.

Graduació d’FP Dual

DSC03997 graduEl 18 de juny es va celebrar l'acte de graduació d'FP Dual de la promoció 2016-2018 al Teatre del Complex Educatiu de Tarragona.

FP dual amb Infordisa

INFORDISA DUALEl 6 d'abril es va signar un conveni d’FP dual per als cicles formatius de grau superior de la família d'Informàtica amb l’empresa Infordisa de Valls.

Conveni dual amb Fruselva

conveni fruselvaEl 21 de març, el director va signar un nou conveni d’FP dual amb l’empresa Fruselva de la Selva de Camp.

Conveni amb Mutua Universal

CONVENI MUTUAL'Institut va signar un nou conveni d’FP dual per al cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances.