Preinscripció i matrícula FP bàsica

Cicles Formatius de Grau Bàsic (FP Bàsica)

Calendari de Preinscripció:

Del 17 al 26 de maig de 2021: presentació de sol·licituds

Què necessito per fer la preinscripció?

1 de juny de 2021: llista amb la puntuació provisional

Del 2 al 8 de juny de 2021: presentació de reclamacions

3 de juny de 2021: Sorteig per resoldre la situació d'empat (a les 9h. a l'Institut Jaume Huguet)

10 de juny de 2021: llista ordenada de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

15 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos

29 de juny de 2021: Sorteig per cobrir les places lliures un cop acabat el període ordinari de matriculació (a les 9h. a l'Institut Jaume Huguet)

30 de juny de 2021: llista definitiva d'alumnes admesos un cop resolt el sorteig

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

Matrícula: 

Del 16 al 22 de juny 

Full d'autorització de dret d'imatge omplert i signat

Full de declaració responsable del compromís educatiu omplert i signat

- Fotografia de l'alumne/a tamany carnet

- Comprovant del pagament del Material CFGB Informàtica d'oficina (abans del 9 de juliol)