Preinscripció i matrícula ESO 2021- 2022

Matrícula:

Del 14 al 18 de juny de 2021

Només alumnes de la llista d'admesos del 7 de juny

Per completar el procés de matriculació cal que demaneu cita prèvia a través d'aquest enllaç per poder venir presencialment a l'Institut i portar la documentació següent

- Full d'autorització de dret d'imatge omplert i signat

- Full de declaració responsable del compromís educatiu omplert i signat

- Fotocòpia DNI i targeta sanitària de l'alumne

- Fotocòpia del carnet de vacunes

- Fotografia tamany carnet

- Comprovant del pagament dels llibres:

Pagament llicències digitals i material 1r ESO

Pagament llicències digitals i material 2n ESO

Pagament llicències digitals i material 3r ESO

Pagament llicències digitals i material 4t ESO

Més endavant rebreu una convocatòria de reunió d'acollida a les noves famílies prevista pel dia 1 de juliol a la tarda

 

Preinscripció:

11 de març: publicació de l'oferta de places escolars per curs

Del 17 al 24 de març de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques

La Preinscripció es farà en línia a través d'una aplicació del Departament d'Educació que trobareu aquí

25 i 26 de març: presentació de documentació que no s'ha pogut presentar amb la sol·licitud

19 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb puntuació provisional

Del 20 al 26 d'abril de 2021: presentació de reclamacions

30 d'abril de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

7 de maig de 2021: llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

4 de juny de 2021: publicació de l'oferta final de places escolars

7 de juny de 2021: llista d'alumnes admesos  /  llista d'espera

 
 

 

La documentació que caldrà adjuntar a la sol·licitud serà la que es requereixi a la família en funció de la situació particular de la mateixa i aquesta documentació SEMPRE s'adjuntarà com un fitxer, mai es lliurarà en paper ni s'enviarà per correu electrònic al centre. Tota documentació que no vagi adjunta a la sol·licitud de preinscripció no es validarà ni es tindrà en compte de cara a la baremació o validació de la mateixa
 

 

 
 trucans Si necessites ajuda en el procés de preinscripció ens pots trucar: 977 60 09 38
 
Tota la informació la podeu trobar a la pàgina web del Departament d'Educació