Preinscripció i matrícula 2021- 2022

Cicles Formatius Grau Superior (CFGS) 

Calendari:

21 de maig de 2021: publicació de l'oferta inicial

Del 25 al 31 de maig de 2021: presentació de sol·licituds telemàtiques.

Un cop enviada la sol·licitud de preinscripció rebràs un resguard per correu electrònic

RECORDA: Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a

(És recomanable que dins la mateixa sol·licitud es posin diverses opcions per ordre de preferència)

La Preinscripció es farà en línia a través d'una aplicació del Departament d'Educació que trobareu aquí

 

25 de maig a l'1 de juny de 2021: es pot presentar documentació que acrediti criteris de prioritat 

23 de juny de 2021: llista de sol·licitds amb la puntuació provisional

Del 23 (a les 13:00h) al 30 de juny de 2021: presentació de reclamacions utilitzant l'eina electrònica

5 de juliol de 2021: llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions

8 de juliol de 2021: llista ordenada per puntuació (NO definitiva)

16 de juliol de 2021: llista d'alumnes admesos 

 

Matrícula:

Del 19 al 23 de juliol de 2021: d'alumnes admesos a la llista del 16 de juliol (es farà ONLINE)

 

Segona fase d'admissió:

Del 2 al 6 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

NOMÉS hi poden participar les persones que van presentar la sol·licitud el maig i no han obtingut plaça

7 de setembre de 2021: llista d'alumnes admesos

Del 7 al 9 de setembre de 2021: matrícula presencial

 

Documentació preinscripció: (adjuntar a l'aplicació escanejada o fotografiada)

 
 

Documentació Identificativa. Només quan l'alumne no té el codi identificador o si la sol·licitud es fa en suport informàtic:

  • Si l'alumne és major d'edat només cal que presenti el DNI.
  • Si l'alumne és menor d'edat també ha de presentar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació i DNI/NIE del pare, la mare o el tutor o tutora que fa la gestió si l'alumne és menor. Si és el cas, el passaport o document d'identitat d'un país membre de la Unió Europea.

Documentació acreditativa de l'expedient acadèmic:

Si es tracta d'alumnes que han finalitzat Batxillerat o CFGM a partir del curs 2017-2018 o estan cursant 2n actualment, NO cal presentar cap acreditació perquè s'obté automàticament del Departament d'Educació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'alumnes amb estudis de batxillerat LOGSE cal adjuntar una còpia de les pàg. 22 i 23 del llibre de qualificacions o un certificat amb la qualificació mitjana (NO s'admetrà el butlletí de notes)
  • Si es tracta d'estudis antics (CF anteriors al curs 2017-2018, FP, BUP...) cal adjuntar un certificat amb la qualificació mitjana (NO s'admetrà el butlletí de notes)

Els alumnes que han homologat estudis estrangers a Catalunya a partir de 2016, NO cal que presentin cap documentació. En la resta de casos:

  • Si es tracta d'estudis estrangers NO homologats a Catalunya abans de 2016 cal que presentin la credencial d'hologació amb la qualificació mitjana. Si no hi ha qualificació, es pot demanar el càlcul a la Direcció General d'Atenció a la Família i a la Comunitat Educativa. Si no s'obté, es considera que la puntuació és un 5.
  • Si es tracta d'estudis estrangers que encara s'estan cursant en el moment de preinscripció, es pot presentar una declaració responsable. En aquest cas la puntuació és considera que és un 5.

Els alumnes que han realitzat proves que permeten l'accés a CFGS realitzades a Catalunya a partir de 2011, NO cal que presentin el certificat perquè s'obté directament de l'aplicació del Departament d'Educació. En la resta de casos:

  • Si es tracta de proves anteriors a 2011,  cal adjuntar el certificat.
  • Si es tracta de proves d'accés a la universitat de l'any actual, cal adjuntar una còpia de la consulta de resultats.
  • Si es tracta de proves d'accés a la universitat de majors de 40 anys, cal adjuntar el certificat.

IMPORTANT: en tots els casos cal comprovar que la qualificació mitjana es mostri a la llista de barem provisional, si no es mostra es pot realitrzar una reclamacio amb l'eina electrònica.

 

Podeu consultar més informació a la pàgina web del Departament d'Educació

 

Matrícula:

Del 19 al 23 de juliol de 2021: d'alumnes admesos a la llista del 16 de juliol (es farà de manera virtual)

 

Segona fase d'admissió:

De l'1 al 3 de setembre de 2021: Presentació de sol·licituds

NOMÉS hi poden participar les persones que van presentar la sol·licitud el maig i no han obtingut plaça

6 de setembre de 2021: llista d'alumnes admesos