CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA CFGS - 2021-2022

NOMÉS els ALUMNES que continuen els MATEIXOS ESTUDIS de Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS), que han cursat el curs 2020-2021, de l'1 al 15 de juliol de 2021 han d'emplenar i adjuntar la documentació necessària per confirmar la matrícula clicant a: 

FORMULARI DE CONFIRMACIÓ DE MATRÍCULA (TANCAT)  

 

IMPORTANT!!! Abans d'emplenar el formulari LLEGIU clicant a: 

INSTRUCCIONS MATRÍCULA CFGS

  

DOCUMENTS, que heu de descarregar, emplenar, signar i adjuntar al Formulari:

 

FULLS DE CÀLCUL DE L'IMPORT DE MATRÍCULA

(Empleneu només el full del curs i estudis que continuareu cursant i adjunteu-lo al formulari) 

 

1r i 2n Curs CFGS Administració i Finances

Repetidors de 2n Curs CFGS Administració i Finances

1r Curs CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Repetidors de 2n Curs CFGS Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

2n Curs CFGS Administració de Sistemes Informàtics en la Xarxa

1r i 2n Curs CFGS Automatització i Robòtica Industrial

Repetidors de 2n Curs CFGS Automatització i Robòtica Industrial

1r i 2n Curs CFGS  Disseny en Fabricació Mecànica

Repetidors de 2n Curs CFGS  Disseny en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Repetidors de 2n Curs CFGS Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

1r i 2n Curs CFGS Mecatrònica Industrial

Repetidors de 2n Curs CFGS Mecatrònica Industrial

1r i 2n Curs CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva

Repetidors de 2n Curs CFGS Ensenyament i Animació Socioesportiva