Servei d'assessorament i reconeixement d'aprenentatges

SAR

El servei d'Assessorament que presta el centre educatiu, a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada, que consisteix en la identificació i l'anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professional, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants, i que conclou amb l'elaboració i lliurament de l'Informe d'Assessorament. Requisit previ per participar al servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

 

Requisit previ per participar al servei de Reconeixement Acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

assessorament 2 Calendari del Servei d'Assessorament

 

1a Convocatòria - Setembre 2021

LLISTA D'ADMESOS DEFINITIVA
39720274X
 77784587J
 ??

** Rebreu un correu electrònic o una trucada del vostre assessor/a on us convocarà a la primera sessió.

 

2a Convocatòria - Febrer 2022

Com podeu sol·licitar el servei ?

- El període d'admissió de les sol·licituds:  Del 9 de febrer a l'1 de març de 2022 **

  ** Cal omplir el full de sol·licitud  img pdf i entregar-lo a la secretaria del centre

 

- Publicació de les llistes d'admesos provisional: Dimecres 2 de març de 2022

- El període de reclamacions Del 2 al 3 de març de 2022

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Divendres 4 de març de 2022

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ?

- Sessió informativa col·lectiva online:  Dilluns 7 de març 2022 a les 19:00h

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ?

- El període de pagament i entrega del rebut: Del 7 a l'11 de març de 2022 **  img info

 ** Cal fer el pagament img pdf i la inscripció img pdf al servei, i portar la documentació a secretaria.

 

- A partir del 14 de març de 2022 s'iniciaran les sessions d'assessorament. **

** Rebreu un correu electrònic o una trucada del vostre assessor/a on us convocarà a la primera sessió.

 

 Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

reconeixement Calendari del Servei de Reconeixement

 

Com podeu sol·licitar el servei ?

- El període d'admissió de les sol·licituds: Del 22 de novembre al 3 de desembre de 2021 ** img info

** Cal omplir el full de sol·licitud img pdf i entregar-lo a la secretaria del centre

Imprescindible: Tenir l'informe del servei d’assessorament o procedents de convocatòries d'acreditació amb l’orientació i/o assessorament fet del mateix títol o títol afí. (Qualifica’t/Acreditació)

 

Publicació de les llistes d'admesos provisional: Dijous 9 de desembre de 2021

- El període de reclamacions: Dijous 9 de desembre de 2021

- Publicació de les llistes d'admesos definitiva: Divendres 10 de desembre de 2021

 

Heu estat admesos i apareixeu a la llista definitiva ?

- El període d'inscripció, pagament i entrega del rebut: Del 13 al 17 de desembre de 2021

- A partir del 10 de gener de 2022 s'iniciaran les sessions de reconeixement. **

** Rebreu un correu electrònic del vostre assessor/a on us convocarà a la sessió de reconeixement.

 

Entrega dels Certificats:

 - A partir del 7 de febrer de 2022 es lliuraran els certificats de reconeixement a la secretaria del centre.

 

Dubtes i consultes: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

ret ofert

CURS 2021-22
Família Professional
Cicle Formatiu

Nº places

Sanitat Grau Mitjà - Cures Auxiliars d'Infermeria 10
Administració i gestió Grau Mitjà - Gestió Administrativa 5
Administració i gestió Grau Superior - Administració i Finances 5
Comerç i màrqueting Grau Mitjà - Activitats comercials 5
Comerç i màrqueting Grau Superior - Transport i logística 5
Electricitat i electrònica Grau Mitjà - Instal·lacions elèctriques i automàtiques 5
Electricitat i electrònica Grau Superior - Automatització i robòtica industrial 5
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Soldadura i Caldereria 3
Fabricació mecànica Grau Mitjà - Mecanització 2
Fabricació mecànica Grau Superior - Disseny en Fabricació Mecànica 5
Fabricació mecànica Grau Superior - Programació de la producció en fabricació mecànica 5
Informàtica i comunicacions Grau Mitjà - Sistemes Microinformàtics i Xarxes 4
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa 3
Informàtica i comunicacions Grau Superior - Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma 3
Instal·lacions i manteniment Grau Superior - Mecatrònica Industrial 5

 

ret preu ass

Aquest servei té un preu de 60€.

Els aspirants admesos hauran d'assistir a la sessió informativa a l'Institut Jaume Huguet, en aquesta sessió col·lectiva es donaran les instruccions del pagament.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

 

ret important

Respecte els criteris d’admissió al servei de reconeixement: El fet d’haver rebut servei d’assessorament, no garanteix disposar de plaça per al servei de reconeixement en aquest mateix centre. La persona interessada haurà de fer una nova sol·licitud per al servei de reconeixement i entrarà en un procés d’admissió que es farà d’acord amb els criteris establerts a les instruccions  de l’esmentada Resolució de 23 d’agost.

El centre publicarà les llistes de persones admeses al servei i les places de reserva.

Nota: Si el nombre de sol·licituds al servei supera l’oferta de places del centre, en els centres públics s’aplicaran, successivament, els següents criteris:

1. Haver fet la fase d’orientació i assessorament o la fase d’orientació, en qualsevol convocatòria del procés per a l’acreditació de les competències professionals relatives a les unitats de competència establertes en els títols de tècnic i tècnic superior de determinats cicles formatius de formació professional del sistema educatiu, o bé el servei d’assessorament; en cas d’empat es prioritzarà la major edat.

2. El major temps de desenvolupament d’experiència laboral o en activitats socials relacionades amb el cicle formatiu.

 

ret preu rec

Els imports en centres públics del Departament d'Ensenyament són: 

Per crèdit dels títols LOGSE: 40 €

Per unitat formativa dels títols LOE: 18 €

Els aspirants admesos hauran de fer el pagament durant el període que apareix al full d'inscripció.

Seran aplicables, amb la justificació documental prèvia, les exempcions i bonificacions següents:

Bonificació:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la de categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempció:

a) Les persones membres de famílies nombroses de categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvàlua en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills.

 

ret carta

El centre es compromet a realitzar un servei d'assessorament i reconeixement d'acord amb l'establert a les normes i instruccions del Departament d'Ensenyament, com pots veure a la carta de compromís de qualitat en la presentació d'aquests dos serveis.