Consell Escolar

El Consell Escolar és el màxim òrgan col·legiat representatiu de la nostra comunitat educativa, i la seva composició garanteix que els diversos estaments tinguem ocasió de participar-hi i, per tant, de corresponsabilitzar-nos de la gestió global del centre.

Els membres del Consell escolar són els següents:

 

Equip directiu:

Director: Sr. Josep M. Soler Segura

Cap d’Estudis: Sr. Jordi Serra Fernández

Cap d’Estudis d’FP: Sra. Montserrat Velasco Vilalta

Secretària: Sra. Margarida Garriga Palau

 

Professorat:

Sra. Gemma Estrada Ribé

Sra. Sara Álvarez Ferrer

Sra. Mercè Bessó Carreras

Sr. José Luis Cañadilla López de Coca

Sr. David López Córdoba

Sra. Assumpció Niubó Bosch

Sra. Sandra Segú Guivernau

Sra. Míriam Rúbio Velasco

 

Pares i mares:

Sra. Núria Masdeu Güell

Sra. Àngela Queralt Bigorra

Sr. Joan Manel Reus Navarro 

 

Representant de l’AMiPA:

Sra. Dolors López Martínez

 

Alumnat:

Joan Aladid Gibert

Nàdia Soler Domingo

Biel Secall Vilalta

Marina Vidal Garriga

 

Representant PAS:

Sra. Dolors Miró Bonell 

 

Representant Ajuntament:

Sr. Francesc Xavier Salat Brunel 

 

Representant organització empresarial:

Sr. Josep M. Magrinyà Antonio