Família professional d'activitats físiques i esportives

CFGS EAS1

CFGS EAS2

 

Família professional d'administració

Família professional de comerç

CFGM AC1

CFGM AC2

Família professional d'electricitat i electrònica

CFGM IEA1

CFGM IEA2

CFGS ARI1

CFGS ARI2

Família professional d'infomàtica

CFGM SMX1

CFGM SMX2

CFGM ASIX1

CFGM ASIX2

CFGM DAM2

Família professional de mecànica

 

 

 

Família professional de sanitat

CFGM CAI-Matí

CFGM CAI-Tarda